Předplatné

Časopisy

Impozantní kolekce časopisů s jednoduchým návodem k sestavení bude každý týden doprovázet vaše díly modelu bitevní lodě BISMARCK. Kromě toho jednotlivá čísla odhalují všechny aspekty dramatického osudu nejslavnější německé bitevní lodě. Světu válečného loďstva a námořní války jsou věnovány i další tři rubriky bohaté na informace a poutavé historky.

NÁVOD K SESTAVENÍ

NÁVOD K SESTAVENÍ

V každém čísle najdete podrobné a srozumitelné pokyny k montáži s ilustracemi pro sestavení přiložených komponentů a fotografiemi s vyobrazením všech fází sestavování. Rady a doporučení umožní snadné sestavování modelu i bez předchozích zkušeností nebo znalostí z lodního modelářství!

NÁVOD K SESTAVENÍ

BISMARCK – HISTORIE A OSUD

BISMARCK – HISTORIE A OSUD

Po svém spuštění na vodu v roce 1940 byla bitevní lod’ Bismarck nejsilnější lodí německého námořnictva. Během své jedinečné mise uskutečněné v roce 1941 se jí podařilo nahnat velký strach britskému královskému námořnictvu (Royal Navy), dokud se sama nestala terčem honu uspořádaného celou britskou flotilou. V této rubrice je vylíčen příběh těchto dramatických dnů a jsou dopodrobna popsány mimořádné zbraně a technologie bitevní lodě Bismarck.

BISMARCK – HISTORIE A OSUD

CHRONOLOGIE VELKÝCH NÁMOŘNÍCH BITEV

CHRONOLOGIE VELKÝCH NÁMOŘNÍCH BITEV

Stručná, zato úplná, chronologie zrekapituluje všechny největší bitvy v historii, od starověku až po současnost. Postupně, rok za rokem, jsou vyzdvihnuty všechny úspěchy, strategie, dynamiky a protagonisté, kteří změnili osudy různých národů a s nimi i běh dějin.

CHRONOLOGIE VELKÝCH NÁMOŘNÍCH BITEV

NEJSLAVNĚJŠÍ NÁMOŘNÍ BITVY

NEJSLAVNĚJŠÍ NÁMOŘNÍ BITVY

Po tisíciletí budovali obyvatelé přímořských států mohutné flotily, neboť si byli dobře vědomi, že nadvláda na moři přináší prosperitu, prestiž a vliv. Boj o dominanci nad oceány vedl k bezpočtu střetů: od legendární námořní bitvy u Salamíny, bojů na moři mezi Holanďany a Angličany v prvních letech moderního věku až po velké námořní bitvy dvacátého století.

NEJSLAVNĚJŠÍ NÁMOŘNÍ BITVY

PODROBNÉ POPISY VÁLEČNÝCH LODÍ

PODROBNÉ POPISY VÁLEČNÝCH LODÍ

Odkud pochází definice „liniové lodě“? Jaké jsou charakteristiky obrněného křižníku a proč již neexistují bitevní lodě? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek můžete najít v této rubrice. Jsou v ní popsány všechny základní typy válečných lodí a nejvýznamnější lodě jsou zde představeny do nejmenších detailů.

PODROBNÉ POPISY VÁLEČNÝCH LODÍ